• خانه
  • سیاسی
  • مجلس
  • ۱۳ سیاست اعلامی مهرداد بذرپاش برای دیوان محاسبات کشور در مراسم معارفه

۱۳ سیاست اعلامی مهرداد بذرپاش برای دیوان محاسبات کشور در مراسم معارفه

کیوسک خبر: مهرداد بذرپاش برای دیوان محاسبات کشور در مراسم معارفه خود ۱۳ سیاست خود را اعلام کرد.

* دیوان نهادی است که از ابتدا برای نظارت ملت به وضع مالی کشور به وجود آمده است.

* از دیوان حسابرسی اثربخش توقع می‌رود که طبیعتا این در سایه حسابرسی عملکرد است.

* تا دولت بودجه ریزی عملیاتی را آغاز نکند، دیوان هم نمی‌تواند حسابرسی عملکرد را به نحو احسن انجام دهد. البته با میانبرهایی در کوتاهترین زمان ممکن این کار را خواهیم کرد.

* دیوان محاسبات کارنکردن‌ها را هم باید محاسبه کند؛ این یعنی حسابرسی عملکرد و عدم النفع ناشی از تصمیم نگرفتن‌ را محاسبه خواهیم کرد؛ این احتکار قدرت به اندازه احتکار کالا باید مورد توجه و حساب‌رسی قرار گیرد.

* پاسداری از بیت المال را به سختگیرانه ترین سطح خود خواهیم رساند.

* در دوران تحریم‌ها و برای عبور از آن، روش‌های درست را با مدیران مطرح می‌کنیم تا تصمیم بگیرند و نترسند.

* دیوان را ان شانءالله به خط می‌کنیم و این یک سیاست قطعی خواهد بود؛ از اطلاعات توامان تولیدشده در بخش‌های دیگر کشور استفاده خواهیم کرد.

* باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات را در دیوان دنبال کنیم تا مردم را هرچه بیشتر از مدیریت متنفع نماییم.

* قطعا توسعه‌ی دایره نظارت دیوان را به جد دنبال خواهیم کرد؛ تعریف مضیق از بیت المال چاره کار نیست.

* هر جریان قدرت یک سازمان به ظاهر رسانه‌ای برای خود ایجاد کرده است که کسی طرفش نرود؛ این روی ما اثر ندارد.

* نظارت مردمی را گسترده خواهیم کرد.

* ساختار و تشکیلات دیوان را به روزرسانی می‌کنیم.

* گزارش تفریغ بودجه که مهمترین سند نظارت مالی کشور است، باید تغییرات جدی بکند. بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود ناشی از همین تاخیر است.

* دیوان از نیروهای متخصص، نجیب، کم حرف و پرکار زیادی برخوردار است. همکاران شریف و صدیق خود را به مجاهدتی متفاوت دعوت می‌کنم.

* با دیوان کار سیاسی نخواهیم کرد. با ما برخورد سیاسی شد ولی با کسی سیاسی برخورد نمی‌کنیم.

* کلکسیونی از تهمت را به ما وارد کردند که از همه‌ی آنها گذشتم. پاسخ ما، کار بیشتر برای مردم و نظارت دقیق‌تر بر بیت المال کشور است.