کاهش تراز آب دریای خزر از نگرانی‌های مدیریت بحران/ کشورهای حاشیه خزر چاره جویی کنند

کاهش تراز آب دریای خزر از نگرانی‌های مدیریت بحران/ کشورهای حاشیه خزر چاره جویی کنند

کیوسک خبر: وزیر کشور با تأکید بر اینکه سازمان‌های بین‌المللی باید بیش از گذشته برای مقابله با بحران‌ها با یکدیگر تعامل داشته باشند و تجربیات…

شهروندان برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت دهی اینترنتی استفاده کنند

شهروندان برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت دهی اینترنتی استفاده کنند

کیوسک خبر: مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: به شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت‌دهی…