پرونده «شبنم نعمت‌زاده» در مرحله صدور «حکم»/ متهم همچنان در بازداشت موقت است

کیوسک خبر: پرونده «شبنم نعمت‌زاده» دختر وزیر اسبق صمت به مرحله صدور «حکم» رسید. شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا وزیر اسبق صمت شهریور ماه امسال بازداشت…