تعیین تکلیف اموال توقیفی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان/تظاهر به روزه‌خواری طبق قانون جرم است

تعیین تکلیف اموال توقیفی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان/تظاهر به روزه‌خواری طبق قانون جرم است

کیوسک خبر: دادستان کل کشور گفت: با تدبیر رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل نظارت الکترونیکی بر سارقین سابقه‌دار تهیه و جهت اجرا به فراجا و سایر…