مجتمع استقرار شرکت‌های دانش بنیان و فناور گیلان افتتاح شد؛ ستاری: پژوهشگران و فناوران گیلان مسیر درست ایجاد ارزش افزوده را یافته‌اند

مجتمع استقرار شرکت‌های دانش بنیان و فناور گیلان افتتاح شد؛ ستاری: پژوهشگران و فناوران گیلان مسیر درست ایجاد ارزش افزوده را یافته‌اند

کیوسک خبر: مجتمع استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری استان گیلان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری…