رتبه‌بندی تایمز اعلام کرد؛ ایران برای اولین بار در جمع ۲۵۰دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر

رتبه‌بندی تایمز اعلام کرد؛ ایران برای اولین بار در جمع ۲۵۰دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در میان ۲۵۰ دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۰ در گروه علوم کامپیوتر قرار گرفت….