ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان به «نفس» پیوست

کیوسک خبر: «نفس» عنوان کمپینی است که با بهره گیری از توان و منابع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای حل سریع تر و بهتر بحران شیوع کرونا در کشور شکل گرفته است.

«نفس» نامی نمادین برای انتقال مفهوم حیات و سلامتی است. اهمیت موضوع کرونا در کشور نیز به حدی است که فعالان اقتصادی با راه اندازی این پویش به کمک مردم و اقتصاد کشور آمده اند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی نیز به این کمپین پیوست تا نوآوری، فناوری و سلامت به عنوان دغدغه اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری مورد توجه همگان قرار گیرد.

شیوع بیماری کرونا فرصتی است تا با نوآوری و بهره‌گیری از فناوری در خوب شدن حال جامعه، نقش کلیدی ایفا کنیم. راه گریزی از این بیماری نیست و همه گیری آن در سلامت و اقتصاد کشور نقش بازی می‌کند.