انتقاد نویسنده مشهور آمریکایی از جنگ‌افروزی دولتمردان آمریکایی

انتقاد نویسنده مشهور آمریکایی از جنگ‌افروزی دولتمردان آمریکایی

کیوسک خبر: «‌استفن کینگ» نویسنده نامدار و پرفروش آثار تخیلی با انتشار توئیتی در انتقاد نویسنده مشهور آمریکایی از جنگ‌افروزی دولتمردان آمریکایی رسمی توئیتر خود…