محرابیان: حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود

محرابیان: حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود

کیوسک خبر: وزیر نیرو در دیدار با معاون رئیس‌الوزرای افغانستان خواستار تامین حقابه قانونی کشورمان از هیرمند در سال آبی جاری شد. «علی‌اکبر محرابیان» امروز…