کرمی: نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین برنامه‌ای برد- برد است؛ گسترش همکاری‌های فناورانه و دانشگاهی میان دو کشور در این برنامه گنجانده شده است؛ غربی‌ها هیچ‌گاه فناوری را به ایران ندادند اما این برنامه انتقال فناوری را سرعت می‌دهد

کرمی: نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین برنامه‌ای برد- برد است؛ گسترش همکاری‌های فناورانه و دانشگاهی میان دو کشور در این برنامه گنجانده شده است؛ غربی‌ها هیچ‌گاه فناوری را به ایران ندادند اما این برنامه انتقال فناوری را سرعت می‌دهد

کیوسک خبر: مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری درباره ظرفیت‌های علمی و فناورانه برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین گفت. حدود دو…