کرمی: خانه خلاق و نوآوری سینمای ایران برای بهره‌گیری از فناوری و نوآوری راه‌اندازی می‌شود/ خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند یاریگر روزآمدی سینمای ایران شوند

کرمی: خانه خلاق و نوآوری سینمای ایران برای بهره‌گیری از فناوری و نوآوری راه‌اندازی می‌شود/ خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند یاریگر روزآمدی سینمای ایران شوند

کیوسک خبر: آیین اختتامیه رویداد جلوه‌های بصری سینمای ایران برگزار شد و در آن به اهمیت شکل گیری بازار پردازی و بهره گیری از فناوری…

کرمی در جمع اعضای هیات علمی و اساتید ۵ دانشگاه فعال در حوزه فرهنگ و رسانه: کارآفرینی فناورانه را صنایع خلاق همراه با تحقق نوآوری‌های اجتماعی در کشور افزایش می‌دهد

کرمی در جمع اعضای هیات علمی و اساتید ۵ دانشگاه فعال در حوزه فرهنگ و رسانه: کارآفرینی فناورانه را صنایع خلاق همراه با تحقق نوآوری‌های اجتماعی در کشور افزایش می‌دهد

کیوسک خبر: رییس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با اشاره به لزوم توسعه زیست‌‌بوم صنایع خلاق و فرهنگی، گفت: با…

ظهور برج‌های فناوری؛ کرمی: بستری برای استقرار دانش بنیان‌ها در پهنه شهری تهران فراهم شد

ظهور برج‌های فناوری؛ کرمی: بستری برای استقرار دانش بنیان‌ها در پهنه شهری تهران فراهم شد

کیوسک خبر: دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق از ایجاد برج‌های فناوری در کنار دانشگاه‌ها و فراهم شدن بستری برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان…