کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر در یک نگاه

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر در یک نگاه

کیوسک خبر: در این مکتوب ضمن آشنایی با واحدهای مستقر و مرور فعالیت‌های آمپر در سالی که گذشت با استارت‌اپ‌های کارخانه نیز آشنا می‌شویم. ‎⁨کارخانه_نوآوری_و_صنایع_خلاق_آمپر_در_یک_نگاه_۰۳_۰۲_۱۴۰۳⁩

هم زمان با دومین کنگره کنسرژنومیکس؛ زیست‌بوم استارتاپی حوزه پیشگیری و درمان سرطان شکل می‌گیرد

هم زمان با دومین کنگره کنسرژنومیکس؛ زیست‌بوم استارتاپی حوزه پیشگیری و درمان سرطان شکل می‌گیرد

کیوسک خبر: به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری آمپر- نخستین جلسه شورای راهبردی دومین کنگره کنسرژنومیکس با تاکید بر تشکیل زیست بوم استارتاپی در کشور…