پیگیری کارانه‌های عقب افتاده پرستاران و پرسنل وزارت بهداشت

پیگیری کارانه‌های عقب افتاده پرستاران و پرسنل وزارت بهداشت

وزیر بهداشت، گفت: پرداخت کارانه‌های عقب افتاده نیروهای پرستاری و پرسنل وزارت بهداشت، پیگیری می‌شود. به گزارش کیوسک خبر، سعید نمکی، در حاشیه افتتاح پروژه‌های…