آیت‌الله رئیسی: اختیارات ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا با تنفیذ رهبری افزایش پیدا کرد

آیت‌الله رئیسی: اختیارات ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا با تنفیذ رهبری افزایش پیدا کرد

کیوسک خبر: رئیس قوه قضائیه به صورت سرزده در جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران حضور یافت. آیت الله سید ابراهیم…