بنیاد ملی نخبگان بخشی از اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان است/ دیده‌شدن به عنوان مستعدبرتر، ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت است

بنیاد ملی نخبگان بخشی از اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان است/ دیده‌شدن به عنوان مستعدبرتر، ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت است

کیوسک خبر: رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد تلاش می‌کند مستعدبرتر برای حضور در اکوسیستم دانش‌بنیان توانمند شود تا بتواند به قدرتی برسد که علاوه…