دانشمندان قانون گمشده برای تکامل جهان را پیشنهاد کردند

دانشمندان قانون گمشده برای تکامل جهان را پیشنهاد کردند

کیوسک خبر: دانشمندان قانون گمشده‌ای‌ را برای تکامل همه چیز در جهان پیشنهاد کرده‌اند. «قانون افزایش اطلاعات عملکردی» می‌گوید که سیستم‌های پیچیده در طبیعت تکامل…