طرح استفاده از موبایل برای خرید و حذف تدریجی استفاده از کارت رونمایی می‌شود

طرح استفاده از موبایل برای خرید و حذف تدریجی استفاده از کارت رونمایی می‌شود

کیوسک خبر: بانک مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و…