۲۰ درصد سوالات امتحانی انتخابی است

کیوسک خبر: وزیر آموزش و پرورش گفت: در امتحانات نهایی پایه دوازدهم قرار است ۸۰ درصد سوالات از محتوای آموزشی حضوری و تدریس شده باشد و ۲۰ درصد سوالات نیز بر اساس آموزش غیرحضوری و به صورت انتخابی طرح شود.

محسن حاجی میرزایی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش از تعطیلی مدارس ۸۰ درصد آموزش در پایه دوازدهم حضوری ارائه شد و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به صورت مجازی به دانش آموزان آموزش داده شد.

وی افزود: در امتحانات نهایی پایه دوازدهم قرار است ۸۰ درصد نمره بر اساس همان ۸۰ درصد آموزش حضوری باشد و ۲۰ درصد سوالات نیز بر اساس آموزش غیرحضوری و به صورت انتخابی طرح شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ۱۰ سوال مشترک نیز طرح می‌شود که پنج سوال از محتوای ۸۰ درصد دروس حضوری است و ۵ سوال دیگر نیز از محتوای ۲۰ درصد آموزش مجازی خواهد بود که پاسخگویی به هر کدام از این دو دسته با انتخاب دانش آموز است.

وزیر آموزش و پرورش پیش از این درباره نحوه برگزاری امتحانات گفته بود: امتحانات پایه دوازدهم خرداد ماه و برای رعایت حقوق دانش آموزان به‌صورت حضوری برگزار می‌شود. برنامه‌ای که هم‌اکنون پیشنهاد شده این است که از نیمه خرداد امتحانات پایه دوازدهم به مدت سه هفته و به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و ۲۰ روز پس از پایان امتحانات، کنکور برگزار خواهد شد.

وی درباره برگزاری امتحانات در دوره ابتدایی نیز گفت: در این دوره، ارزیابی توصیفی داریم و این ارزیابی در اختیار معلم است که معلم در پایان زمان آموزش، با توجه به عملکرد دانش‌آموز نمره می‌دهد. در این دوره اختیار نمره به معلم واگذار شده است و در بقیه مقاطع در صورت فراهم بودن امکان برگزاری حضوری امتحانات، امتحانات به‌صورت حضوری و اگر مخاطره‌ای برای سلامتی دانش آموزان باشد، به‌صورت غیرحضوری برگزار می شود. تشخیص این مهم بر عهده معلم است.