ورود استارتاپ ها به تامین نیاز ۱۰ هزار حاشیه نشین

کیوسک خبر: معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از قرارگاه جهادی که با حضور جوانان خلاق و کارآفرین در زمینه محرومیت زدایی و کمک به رونق اقتصاد روستایی فعالیت می کند بازدید کرد.

استارتاپ سایه، زیرساختی استارتاپی برای شبکه سازی و تعامل خیریه ها، برای شناسایی و کمک به رفع محرومیت، با هدف اتصال توان توانمندان به نیاز نیازمندان طراحی و پیاده سازی شده است.

بر بستر این استارتاپ، یک هزار و ۵۰۰ موسسه خیریه کنارهم جمع شدند و با ایجاد شبکه ای از اطلاعات محرومین، بیش از ۱۰ هزار نیاز حاشیه نشینان و فقرا را به مدد بیش از ۳۱ هزار خیر مردمی در این زیست بوم تامین کردند.

“روستاپ” دیگر پلتفرم استارتاپی است که ظرفیتی را برای فروش محصولات و دستاوردهایی که توسط روستاییان تولید می شوند فعال است. این استارتاپ، بر یک بستر فروش دیجیتال برای این محصولات در سطح داخلی و بین المللی بازارسازی می کند.

در این استارتاپ کالاهایی با فساد دیرتر و دارای ظرفیت بالقوه فروش انبوه، به فروش می رسد و به طور متوسط در هفته ۵۰ تن فروش دارد.

شبکه تجارت پارسی ظرفیتی ایجاد کرده است که این محصولات را به بازارهای بین المللی عرضه کند. این پلتفرم سنجش بازار، با کمک به رساندن محصولات به استانداردهای عرضه و تولید و ایجاد تعامل با بازارهای بین المللی زمینه ورود محصولات روستایی به این بازارها را فراهم می کند.

ایجاد شبکه حمل و نقل بار با ایجاد استارتاپ “بردبار” نیز شبکه ای است که با استفاده از ظرفیت های موجود در حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی روند حمل و نقل را تسهیل می کند.

مجتمع خیریه امام رضا (ع)، نخستین گروه جهادی محرومیت زدایی که با استفاده از ظرفیت استارتاپی و شتابدهنده ها برای کمک به آبادانی کشور فعالیت می کند.