معاونت علمی ریاست جمهوری متعهد به حمایت از فرا صندوق شد

‍ کیوسک خبر: صبح امروز تفاهم نامه مشارکت در سرمایه گذاری فرا صندوق امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه که به امضای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رسید معاونت علمی متعهد به حمایت از فرا صندوق شد.

سورنا ستاری در آیین رونمایی و پذیره نویسی فرا صندوق ستارگان گفت: تولید یک محصول رقابت پذیر حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است نه دولت.

وی در ادامه افزود: در سرمایه گذاری خطرپذیر تامین مالی برای ایده ها و خلاقیت جوانان انجام می شود تا یک کسب و کار موفق شکل گیرد. فصل نخست سرمایه گذاری دولت در این زیست بوم در حوزه آموزش بوده است و چندین صندوق خطرپذیر راه اندازی شده است که رونق گرفتن این صندوق ها به فرهنگسازی نیاز دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: زیست بوم نوآوری با مشارکت و نقش آفرینی بخش خصوصی، که از نیازهای جامعه آگاه است رونق می گیرد. دولت صرفا می تواند زیرساختها را فراهم کند.

تفاهم نامه مشارکت در سرمایه گذاری فرا صندوق میان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر، مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و قائم مقام آستان قدس رضوی رسید.