ابراز خرسندی رئیس فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ از گشایش کانال مالی با ایران

ابراز خرسندی رئیس فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ از گشایش کانال مالی با ایران

کیوسک خبر: رئیس فدراسیون بین المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با ابراز خرسندی از گشایش کانال مالی دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به هلال‌احمر ایران نوشت: ما…