افزایش کودکان کار و خیابان تهران/ کارکردن کودکان زیر۶ سال جرم است؛ اگر دیدید با ۱۲۳ تماس بگیرید

افزایش کودکان کار و خیابان تهران/ کارکردن کودکان زیر۶ سال جرم است؛ اگر دیدید با ۱۲۳ تماس بگیرید

کیوسک خبر: سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سرانه نگهداری و توانمندسازی هر کودک کار و خیابانی در مراکز بهزیستی را سالانه ۱۵…