• خانه
  • کامپیوتر
  • شکایت از ۳ سازمان آمریکا برای استفاده از فناوری شناسایی چهره

شکایت از ۳ سازمان آمریکا برای استفاده از فناوری شناسایی چهره

«اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» از اف بی آی، اداره مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری این کشور شکایت کرده و ادعا می کند این سازمان ها موارد دقیق استفاده از شناسایی چهره را اعلام نمی کنند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از  نیواطلس، «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» (ACLU) از چند سازمان دولتی در این کشور به دادگاه شکایت کرده است. این اتحادیه ادعا می کند سازمان های مذکور درباره درخواست های آزادی اطلاعات که با شفافیت اجرای قانون استفاده از فناوری شناسایی چهره مرتبط است، پاسخی ارایه نمی کنند.

ACLUدر این شکایت ادعا می کند در ژانویه ۲۰۱۹ درخواست آزادی اطلاعات را به ۳ سازمان دولتی آمریکا (وزرات دادگستری، اف بی آی و  اداره مبارزه با مواد مخدر) ارسال کرده است. در این درخواست از سازمان های مذکور خواسته شده تا به طور دقیق مشخص کنند از فناوری های شناسایی چهره در چه زمان، چه مکان و به چه شکلی استفاده شده است.

در شکایت نامه آمده است: ایجاد چنین سوابقی کمک می کند شیوه های استفاده از فناوری های احراز هویت بیومتریک و ردیابی آنان در دولت برای عموم مردم قابل درک شود. این دو فناوری، گستره نظارت های مشکوک ، مداوم و غیر قابل ردیابی را بیشتر می کنند. چنین نظارتی به دولتی اجازه می دهد هر حرکت مردم را رصد کند و تهدیدی در برابر ارزش های بنیادین قانون اساسی آمریکا است.

مهر نیز نوشت که در ادامه بیانیه شکایت توضیح داده شده اف بی آی و اداره مبارزه با مواد مخدر دو هفته پس از ارسال درخواست مذکور، آن را دریافت کردند. با این وجود در آخرین مکاتبه ACLU با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در ۱‍۲ آوریل آمده است: درخواست شما  در اسرع وقت رسیدگی می شود.

اما از آن زمان تاکنون ACLU هیچگونه پاسخی از سازمان های گفته شده، دریافت نکرده و این امر نشان  می دهد آنها تصمیمی برای واکنش نسبت به درخواست قانونی درباره قانون آزادی اطلاعات ندارند.

این در حالی است که به گفته این سازمان  اف بی آی هم اکنون از فناوری شناسایی صورت استفاده می کند.