کنکوری های ۹۹ قبل از تکمیل فرم انتخاب رشته حتما بخوانند/ فرصت مجدد برای غایبان کنکور و رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

کنکوری های ۹۹ قبل از تکمیل فرم انتخاب رشته حتما بخوانند/ فرصت مجدد برای غایبان کنکور و رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

کیوسک خبر: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ حتما قبل از تکمیل فرم انتخاب رشته‌ این مطلب را بخوانند. نتایج اولیه…