مهلت ثبت‌نام کاندیداهای ریاست نظام پزشکی تا ۲۰ بهمن‌ماه

مهلت ثبت‌نام کاندیداهای ریاست نظام پزشکی تا ۲۰ بهمن‌ماه

عضو هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور جزییات انتخاب رییس کل سازمان نظام پزشکی را تشریح کرد. به گزارش کیوسک خبر ،دکتر منصور جعفری‌نمین، درباره…