واشنگتن‌فری‌بیکن: آمریکا با آزادسازی دارایی‌های ایران مخالفت کرد

واشنگتن‌فری‌بیکن: آمریکا با آزادسازی دارایی‌های ایران مخالفت کرد

کیوسک خبر: وزارت خارجه آمریکا برخی گزارش‌ها را مبنی بر تصمیم دولت ترامپ برای آزادسازی دارایی‌های نقدی ایران به منظور تسهیل مقابله جمهوری‌ اسلامی با…