کنایه مقام روس به آمریکا؛ جز شما کسی از «حقیقت هولناک» نقض تعهدات ایران اطلاع ندارد

کنایه مقام روس به آمریکا؛ جز شما کسی از «حقیقت هولناک» نقض تعهدات ایران اطلاع ندارد

کیوسک خبر: نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین ضمن انتقاد از ادعاهای مقام‌های آمریکا علیه ایران درباره نقض پیمان «ان‌.پی‌.تی»، تأکید کرد…