ربیعی: عادی شدن شرایط نداریم و همه باید مراقبت کنند/ حتی در سختی‌های کرونا وادار به مذاکره نمی‌شویم

ربیعی: عادی شدن شرایط نداریم و همه باید مراقبت کنند/ حتی در سختی‌های کرونا وادار به مذاکره نمی‌شویم

کیوسک خبر: سخنگوی دولت با بیان اینکه چیزی به نام عادی شدن شرایط نداریم و همه باید مراقبت کنیم، گفت: امروز دولت هم باید با…