سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: فردا؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: فردا؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان، تا فردا دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸ بوده و این مهلت قابل تمدید…