• خانه
  • اجتماعی
  • گفتگوی روزنامه فرهیختگان با پرویز کرمی: صفر تا صد ایده تا محصول در قاب «میدون»

گفتگوی روزنامه فرهیختگان با پرویز کرمی: صفر تا صد ایده تا محصول در قاب «میدون»