• خانه
  • اجتماعی
  • نخستین اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال رونمایی شد

نخستین اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال رونمایی شد

به گزارش کیوسک خبر، نخستین اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

این اکوسیستم قصد دارد بازار و اشتغال پایدار را با آموزش، توانمندسازی، تسهیل گری و تضمین بازار ایجاد کند. 

اجزای این اکوسیستم را دو بخش  “اپ بازار” و “بوت کمپ زعفران” شکل می دهند. 

پروژه “اپ بازار” یکی از مهم ترین پروژه های اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال است که در آن تولیدکنندگان اپلیکیشن و متقاضیان ساخت نرم افزار موبایل می توانند در این بستر ایجاد شده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

در بوت کمپ زعفران نیز افراد علاقمند یا دارای دانش برنامه نویسی ابتدایی می توانند تحت آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل با SDK زعفران کد قرار گیرند و با استفاده از این SDK به کدنویسی بپردازند.